Case study

Sprawa rozwodowa

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Zajęliśmy się sprawą Pani X, która zgłosiła się do naszej kancelarii z polecenia swojej przyjaciółki. Dowiedzieliśmy się, że owa sprawa była prowadzona już przez inną kancelarię, jednak pomoc nie była udzielona kompleksowo… Czytaj dalej

Sprawa karna

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Do kancelarii „Berenson i Wspólnicy” wpłynęła sprawa pana Y, który w drodze z pracy do domu, idąc poboczem, został potrącony przez jadącą samochodem Panią Z, co doprowadziło do niepełnosprawności ruchowej… Czytaj dalej

Sprawa karna II

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Do Kancelarii Prawnej „Berenson i Wspólnicy” wpłynęła sprawa Pani X., która zgłosiła się do Nas po porodzie skutkującym niedowładem kończyn dolnych, ostrą przednerkową niewydolnością nerek… Czytaj dalej

Sprawa rozwodowa II

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Do naszej Kancelarii zgłosił się Pan X. Od naszego klienta dowiedzieliśmy się, że jego żona wniosła pozew o rozwód oraz przyznanie jej wyłącznego prawa do opieki nad małoletnim dzieckiem… Czytaj dalej

Sprawa karna III

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Do naszej Kancelarii „Berenson i Wspólnicy” zgłosił się Pan Z., który był podejrzany w sprawie udziału w bójce, które skutkowało ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Załamany klient utrzymywał, że w bójce oprócz osób postronnych, nieznanych Naszemu Klientowi, brał udział jego kolega – … Czytaj dalej

Sprawa rozwodowa III

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Do Kancelarii „Berenson i Wspólnicy” zgłosił się Pan X. Chciał on się rozwieść z małżonką – Panią Y, jednakże jego majątek był znaczny i martwił się on, że spora część majątku, niesłusznie może przypaść jego żonie. Od Klienta dowiedzieliśmy się, że przed ślubem została spisana umowa majątkowa małżeńska… Czytaj dalej

Sprawa gospodarcza

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Do Kancelarii „Berenson i Wspólnicy” przyszedł klient w sprawie doradztwa podatkowego. Naszemu Mandantowi w dniu 09.02.2021 r. została doręczona decyzja ustalająca jego zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2017. Klientowi wydawało się, że przedmiotowa decyzja… Czytaj dalej

Sprawa gospodarcza II

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Kancelaria „Berenson i Wspólnicy” zajęła się sprawą przedsiębiorcy Pana X. Negocjował on warunki umowy z Panem Y. Po zakończonym spotkaniu wysłano e-maile ustalające przebieg spotkania i ustalone warunki. Umowa pisemna nie została jednak podpisana. Kiedy przyszło do rozliczeń pomiędzy stronami… Czytaj dalej

Postępowanie restrukturyzacyjne

POZNAJ NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

Do Kancelarii „Berenson i Wspólnicy” zgłosił się Pan X, który jest właścicielem hotelu „XYZ”. W związku z obecną sytuacją, związaną z pandemią, jego hotel nie przynosi zysków, zaczął wręcz generować obciążenia finansowe dla właściciela, który nie jest w stanie na ten moment utrzymać hotelu… Czytaj dalej