Co oferujemy
w Dziale Analiz?

W

Dział Analiz odpowiada za weryfikowanie pod kątem prawidłowości prowadzenia śledztw przez policję i Prokuraturę postępowań w sprawach karnych i gospodarczych.

W

Nasza kancelaria dysponuje wykwalifikowaną kadrą składającą się m.in. z emerytowanych funkcjonariuszy Policji, którzy sami prowadząc postępowania przygotowawcze przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, zdobywali doświadczenie zawodowe. Ponadto osoby te zajmowały kierownicze stanowiska w wydziałach dochodzeniowo-śledczych, wydziałach do walki z przestępczością gospodarczą, wydziałach do walki z korupcją oraz wydziałach do walki z cyberprzestępczością, w których nadzorowały pracę poszczególnych policjantów zdobywając tym samym duże doświadczenie zawodowe.