Co oferujemy
w Dziale Prawnym?

Naszych klientów reprezentują radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i doradcy restruktyzacyjni z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, znający przebieg procesów zarówno z perspektywy strony obrony jak i oskarżyciela.