FAQ

u

Jak umówić się na spotkanie w Kancelarii?

Umówić się na spotkanie można na dwa sposoby: korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.berenson.pl, bądź też telefonicznie pod numerem 530 156 285.

u

Czy muszę umawiać się na spotkanie na żywo?

Nie. Nasza Kancelaria oferuje spotkanie online ze Specjalistą poprzez platformę Teams. Jest to obecnie preferowany sposób kontaktu. Wszelkie niezbędne dokumenty można przesłać w formie elektronicznej w postaci skanów.

u

Chcę spotkać się osobiście – jak się umówić na takie spotkanie?

W celu osobistego spotkania ze Specjalistą prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem Kancelarii Prawnej (numer kontaktowy: 530 156 285). Sekretariat ustali dogodną datę i godzinę spotkania.

u

Ile kosztują usługi Kancelarii?

Trwająca 60 minut konsultacja prawna ze Specjalistą (albo spotkanie zdalne albo spotkanie osobiste z prawnikiem) kosztuje 492 zł.

u

Czy przesłane dane i informacje są bezpieczne?

Tak, przesłane dane i informacje są bezpieczne. Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą RODO pod tym adresem berenson.pl/rodo/. Dodatkowo, wszelkie dane uzyskane przez Specjalistę objęte są tajemnicą zawodową adwokata/radcy prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

u

Czy Kancelaria udziela porad online?

Tak. Jest to preferowany sposób kontaktu. Kancelaria oferuje spotkanie on-line ze Specjalistą poprzez platformę Teams.

u

Jakie usługi oferuje Kancelaria?

Kancelaria zajmuje się sprawami karnymi, sprawami rodzinnymi (głównie rozwodowymi, o podział majątku, o rozdzielność majątkową – również z datą wsteczną) oraz sprawami gospodarczymi i cywilnymi. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Specjalizacje.

u

Co należy zabrać na pierwsze spotkanie w Kancelarii?

Na pierwsze spotkanie w Kancelarii zabrać należy pełną dokumentację sprawy – to jest wszystkie dokumenty, które są związane ze sprawą i którymi Państwo dysponujecie. Dodatkowo należy ustalić i podać daty poszczególnych zdarzeń, korespondencję oraz listę potencjalnych świadków. Tak naprawdę ilość potrzebnych dokumentów uzależniona będzie od konkretnej sprawy. Zachęcamy więc do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii (numer kontaktowy: 530 156 285) w celu ustalenia, które dokumenty należy ze sobą zabrać.

u

Czy od dnia zawarcia umowy z Kancelarią, pełnomocnik będzie reprezentował mnie na każdej rozprawie?

Tak, pełnomocnik będzie reprezentował Klienta na każdej rozprawie, jeżeli zostanie podpisana umowa z adwokatem/radcą prawnym na reprezentację w sprawie.

u

Co nas wyróżnia spośród innych Kancelarii?

Jako jedyni łączymy pracę czterech zespołów, które kompleksowo zajmą się analizą sprawy. Jest to Dział Analiz, Dział Śledczy, Dział Prawny oraz Biegli Sądowi. Zbieramy potrzebne dowody, potwierdzamy ich wiarygodność oraz przyglądamy się procesowi pod kątem uchybień proceduralnych i formalnych, które wykorzystamy na Twoją korzyść. Zapraszamy do zakładki Jak współpracujemy po więcej informacji.

u

Czy Kancelaria przyjmuje sprawy spoza Lublina?

Tak, nasza Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy z całej Polski.