Obrońca w sprawach karnych

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

W

Dobry obrońca powinien mieć szeroką wiedzę, umieć ocenić sytuację prawną klienta, znaleźć rozwiązania danego problemu, a także skutecznie i profesjonalnie reprezentować go przed sądem. Niezwykle cenna jest dyspozycyjność prawnika (utrzymywanie stałego kontaktu z klientem), pełna poufność przekazanych mu informacji (zgodnie z zasadami etyki zawodowej), pełna koncentracja, umiejętność słuchania, umiejętność szybkiego zareagowania w trakcie zmian podczas postępowania sądowego, a także uczciwość wobec klienta. Usługi obrońców wiążą się z udzielaniem porad prawnych, reprezentowaniem w sądzie, a także sporządzaniem istotnej dokumentacji. Poszukujesz uczciwego i profesjonalnego obrońcy w Lublinie? Zapraszamy do Kancelarii Prawnej BERENSON!

PRAWO KARNE

Jako jedyna Kancelaria Prawna, świadczymy kompleksową pomoc prawną, skutecznie łącząc pracę czterech zespołów (Działu Prawnego, Działu Analiz, Działu Śledczego i Biegłych Sądowych). Głównym zadaniem Działu Prawnego jest reprezentowanie klienta.

Składa się on z radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych oraz doradców restrukturyzacyjnych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ogromną zaletą jest to, że znają oni przebieg procesów sądowych z perspektywy strony obrony i oskarżyciela. Celem Działu Analiz jest odpowiadanie za dokładne zweryfikowanie pod kątem prawidłowości śledztwa prowadzonego przez policję i prokuraturę, postępowań w sprawach karnych i gospodarczych, a także w sprawach wymagających merytorycznych wyjaśnień.

Dział Śledczy zbiera niezbędne informacje do prowadzonych spraw. Składa się on z emerytowanych funkcjonariuszy policji. Zespół Biegłych Sądowych weryfikuje zasadność i czytelność opinii. Nie ograniczamy się jedynie do analizy zapisów prawa, a zbieramy potrzebne dowody, potwierdzamy ich wiarygodność oraz analizujemy proces pod kątem uchybień proceduralnych i formalnych, które wykorzystamy później na Twoją korzyść. Zapraszamy serdecznie do kontaktu!