Przestępstwo skarbowe adwokat

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

W

Przestępstwo skarbowe adwokat Lublin - reprezentujemy stronę postępowania karnego

PRAWO KARNE

Przestępstwo skarbowe to czyn społecznie szkodliwy (społecznie niepożądany) w stopniu większym niż znikomy, zawiniony i zabroniony pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 22 § 1 pkt 1–3 KKS. Na czyn nałożona jest wyższa kara, niż na wykroczenie skarbowe. Zgodnie z definicją pojęcia Kodeksu karnego skarbowego, do przestępstwa skarbowego dochodzi wtedy, gdy przedsiębiorca swoim działaniem naraża budżet publicznoprawny na wartość, która przekracza limit pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Jeśli organ podatkowy uzna czyn jako przestępstwo skarbowe, przedsiębiorca nie uniknie procesu sądowego. Zgodnie z przepisami ten sam czyn może być tylko jednym wykroczeniem skarbowym. We wstępie ustawy położono nacisk na karę o charakterze ekonomicznym, tj. karę grzywny. Ma to na celu próbę ochrony interesów finansowych państwa. Kara ograniczenia wolności może zostać nałożona na przestępstwa sprzedaży losów bez uprawnienia. Natomiast kara pozbawienia wolności dotyczy takich sytuacji, w których kara o charakterze pieniężnym byłaby niecelowa ze względu na rozmiar szkodliwości społecznej, np. w sytuacji wielokrotnego popełnienia umyślnego przestępstwa na dużą skalę.

Poszukujesz doświadczonego adwokata w Lublinie od przestępstw skarbowych?

Sprawdź kancelarię BERENSON! Do każdej sprawy podchodzimy w sposób kompleksowy i indywidualny. Stanowimy więcej niż kancelarię, gdyż skupiamy w jednym miejscu aż cztery działy, które będą pracowały nad Twoją sprawą – Dział Prawny, Dział Analiz, Dział Śledczy i Zespół Biegłych Sądowych. W przeciwieństwie do kancelarii, które dysponują tylko i wyłącznie prawnikami analizującymi zapisy prawa, my zajmujemy się zbieraniem niezbędnych dowodów, potwierdzaniem ich wiarygodności oraz obserwujemy cały proces pod kątem różnych uchybień proceduralnych i formalnych, które wykorzystamy na Twoją korzyść! W ramach Działu Prawnego naszych klientów reprezentują radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i doradcy restruktyzacyjni z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Znają oni doskonale przebieg procesów z perspektywy strony obrony oraz oskarżyciela. Dział Analiz zajmuje się weryfikowaniem pod kątem prawidłowości prowadzenia śledztwa przez policję i prokuraturę, postępowań w sprawach karnych i gospodarczych, a także w sprawach wymagających merytorycznych wyjaśnień. Dział Śledczy odpowiada za zebranie wszelkich niezbędnych informacji do prowadzonych spraw. Reprezentują go wykwalifikowani emerytowaniu funkcjonariusze policji. Zespół Biegłych Sądowych zajmuje się w naszej kancelarii prowadzeniem wewnętrznej weryfikacji zasadności i czytelności opinii.

Gwarantujemy Ci, że otrzymasz od nas kilka propozycji rozwiązania Twojej sprawy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by przejąć ciężar całej sprawy i byś nie odczuł negatywnych skutków w związku z byciem stroną postępowania. Zapraszamy Cię do kontaktu i na bezpłatną konsultację prawną!