Klauzula informacyjna

Szanując Twoje prawo do prywatności pragniemy poinformować iż:

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator danych i kontakt w sprawie przetwarzania danych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej pljest KANCELARIA PRAWNA BERENSON I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000570470, miejsce wykonywania działalności: UL. 3 MAJA 10/3, 20-078 Lublin, adres do doręczeń:
    UL. 3 MAJA 10/3, 20-078 Lublin, NIP: 7123299081, REGON: 36220625, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@berenson.pl.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem na wskazany wyżej adres siedziby Kancelarii lub pisząc na adres mail kontakt@berenson.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  1. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytania, podtrzymania kontaktu z Tobą, wymiany informacji dotyczących zagadnienia z jakim zwróciłeś się do nas. Dane te przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  2. Wchodząc na naszą stronę internetową, zostawiasz nam swój adres IP oraz dane z plików cookies, które przetwarzamy w celu prowadzenia analiz ruchu na stronie internetowej. Proces ten może nam posłużyć do optymalizacji treści zamieszczanych na stronie lub działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO.      

Kategorie danych oraz okres przetwarzania, przechowywania danych osobowych

  1. Dane osobowe, które zdecydowałeś się nam przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego np.: imię nazwisko adres mail, inne… będą przez nas przetrzymywane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na ich przetwarzanie, ustania (wygaśnięcia) celu dla którego zostały pobrane lub przez okres do 5 lat od dnia otrzymania danych.
  2. Dane służące do analizy ruchu na stronie internetowej przetrzymujemy nie dłużej niż 5 lat.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak niektórych danych takich jak adres mail, może uniemożliwić nam kontakt z Tobą. Adres IP pobierany jest automatycznie natomiast dane z plików cookies możesz kontrolować za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej (ustawienia prywatności).  

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe pozostają w zasadzie wyłącznie do naszej dyspozycji. W sporadycznych sytuacjach Administrator może je przekazać/powierzyć odpowiednim instytucjom lub partnerom biznesowym. Podstawą prawną takiego działania są przepisy prawa lub odpowiednio skonstruowane umowy powierzenia zapewniające Administratora o bezpiecznym przetwarzaniu tych danych. (Potencjalnym odbiorcą danych jest serwis IT, oraz agencje obsługujące naszą stronę internetową pod kątem marketingu i promocji). Administrator oświadcza iż nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przysługujące Ci prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres skrzynki email kontakt@berenson.pl

Jeśli uznasz że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z zakresem na jaki się umówiliśmy, lub robimy to z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego jakim jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel: 22 531-03-00

adres email: kancelaria@uodo.gov.pl