Prawo rodzinne – rozwód

i podział majątku

Czym się zajmujemy

W

Rozwód

W

Rozdzielność majątkowa

W

Podział majątku

Rozwód

Rozwód to niezwykle trudne zdarzenie w życiu każdego człowieka – zarówno od strony emocjonalnej, jak również prawnej. Dlatego prowadząc sprawy rozwodowe, zwracamy szczególną uwagę na obydwa te aspekty. Nie tylko udzielamy w pełni profesjonalnej pomocy prawnej w toku całego procesu rozwodowego, ale przede wszystkim dbamy o komfort psychiczny naszych klientów, by nie narażać ich na zbędne stresy i przykrości.
Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe, które rozpoczyna się już od przygotowania pozwu o rozwód, to nie tylko orzekanie o winie małżonka, ale również szereg innych, niezwykle ważnych, kwestii dotyczących m.in.:

  • obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka i/lub byłego małżonka,
  • powierzenia władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi,
  • sposobu korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego domu/mieszkania,
  • w przypadku wspólności majątkowej, również podziału majątku.

Bardzo często inicjowanie wszczęcia postępowania o orzeczenie rozwodu przez naszych Klientów toczy się ze względu na trwającą nierzadko latami przemoc domową w rodzinie, znęcanie się nad drugim małżonkiem czy też dziećmi. Kancelaria Prawna „Berenson i Wspólnicy” podchodzi kompleksowo do prowadzenia takich spraw, wspierając klientów zarówno w toczącym się postępowaniu karnym, jak również w postępowaniu o orzeczenie rozwodu.
W naszych szeregach oprócz profesjonalnych i doświadczonych prawników – m.in. radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników znajdują się również biegli sądowi z wielu gałęzi nauk, detektywi, mediatorzy, negocjatorzy, byli Policjanci, śledczy, których współpraca zapewnia każdemu klientowi pewność, że uzyska wsparcie na każdym etapie sprawy. Naszą dewizą jest przejęcie ciężaru całej sprawy i wszystkich trudności związanych z jej prowadzeniem tak, aby klient nie odczuwał negatywnych skutków związanych z byciem stroną postępowania. Jesteśmy otwarci na najbardziej skomplikowane sprawy, nie boimy się nowych wyzwań, ponieważ z tak rozbudowanym zasobem ekspertów, jesteśmy w stanie poradzić sobie z wszelkimi problemami i wątpliwościami, które pojawiają się na etapie przygotowawczym i procesowym.
Inicjacja sprawy o rozwód bez znajomości wszystkich konsekwencji jego orzeczenia, może powodować nieodwracalne skutki. Samodzielnie sporządzone stanowisko procesowe, może okazać się niewystarczające. Czasem zaś trudna lub wręcz niemożliwa jest późniejsza zmiana argumentacji już raz przedstawionej Sądowi. Z pewnością zaś na takiej modyfikacji ucierpi wiarygodność strony.​ Kancelaria podejmuje się nawet najbardziej skomplikowanych spraw rozwodowych, przygotowując w tym celu jak najlepszą taktykę procesową.

Rozdzielność majątkowa

Co do zasady zawarcie małżeństwa skutkuje powstaniem wspólności majątkowej. Istnieje jednak możliwość zawarcia przez małżonków umownego określenia wzajemnych praw majątkowych w postaci majątkowej umowy małżeńskiej, nazywanej intercyzą. Nasza Kancelaria zajmuje się również sprawami o ustanowienie takiej rozdzielności majątkowej – zarówno przed Sądem, jak i poprzez zawarcie stosownej.  Zajmujemy się także sprawami  o rozdzielność majątkową z datą wstecz.

Rozdzielność majątkowa

Podział majątku

Dodatkowo Kancelaria „Berenson i Wspólnicy” specjalizuje się w sprawach o podział majątku po orzeczeniu rozwodu. Przyczyny komplikacji i przewlekłości postępowania o podział majątku bywają różne. Często są nimi niewłaściwie sformułowane wnioski o podział majątku wspólnego lub spóźnione powołanie właściwych dowodów. W braku prawidłowego sformułowania swych roszczeń, strona często bywa niezadowolona z końcowego efektu postępowania. W przypadku sporów o to, czy dana rzecz została nabyta ze środków z majątku wspólnego czy z majątku osobistego małżonka – pomoc Kancelarii bywa wręcz nieoceniona.
Podział majątku po rozwodzie to kategoria spraw sądowych wymagających nie tylko doskonałej znajomości przepisów, posiadania wiedzy na temat zasad wycen składników majątkowych, ale i posiadania pomysłu na takie poprowadzenie sprawy, by uniknąć jej przewlekłości.
Kancelaria dysponuje specjalistami z zakresu zarówno wyceny nieruchomości, jak również wyceny składników majątkowych, co zapewnia większą skuteczność już na samym początku, czyli w momencie złożenia wniosku o podział majątku.